تبلیغات
دعای فرج برترین110 - اهمیت نماز


*1- اهمیت نماز *

«نماز» روح انسان را با خدا وصفات نیکوی الهی ارتباط می دهد. انسان بدون این ارتباط نمی تواند رستگار شود.

«نماز» توجه انسان را به صفات نیکوی الهی وسختی محاسبه روز قیامت وعذابهای آن ،زیاد کرده ،آدمی را از بدی ها باز می دارد .

«نماز» واقعی به نظافت وطهارت لباس وبدن ،غصبی نبودن لباس ومحل نماز ودیگر شرایط آن دقت می نماید.

نماز گزار واقعی حقوق بینوایان (خمس وزکات)ونفقات مستحبه را می پردازد.

«نماز» سفرمعنوی انسان  مومن است،«نماز» وسیله تقرب افراد پرهیزگار به خداست.

(انقلاب را)باذکر خدا پیش بردیم  و«نماز» بالاترین ذکر خداست..

«شما ای دانشجویان مساجد را پر کنید که مساجد سنگرند...شیطانها از مساجد ونماز می ترسند...»امام خمینی (ره)

حضرت امام جعفر صادق (ع)در هنگام شهادت وصیت فرمودند(ای شیعیان ما )شفاعت ما اهل بیت (ع) به کسی که نماز را سبک بشمارد نمی رسد.

*2- نماز های واجب *

1-    نمازروزانه 2- نماز قضای نمازهای ترک شده 3- نماز قضای پدر برای پسر بزرگتر4- نماز آیات5- نماز طواف واجب حج6- نماز میت 7- نماز جمعه(واجب اختیاری)

2-    نماز های واجب روزانه 17 رکعت است ،نماز صبح دو رکعت ،ظهر وعصر چهار رکعت ،مغرب سه رکعت وعشا چهار رکعت می باشد.   

 

*3- نماز قضا *

کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده ،یا اگر بفهمد آنچه خوانده باطل بوده است باید قضای آن را هر چه زودتر به جا آورد.

نماز قضای پدر

اگر پدر نماز وروزه خود را به جا نیاورد (عمد یا غیر عمد)پسر بزرگ او باید نماز های او را به جا آورد،یعنی به جای او نماز بخواند وروزه بگیرد یا پول بدهد دیگران به جای او روزه گرفته ونماز بخواند.

*4- نماز جماعت*

مستحب است که نمازهای واجب خصوصاً نمازهای شبانه روزی به جماعت خوانده شود ودر نماز صبح ،مغرب وعشا خصوصاً برای همسایگان مسجد وکسانی که صدای اذان مسجد را می شنوند بیشتر سفارش شده است.ترک نماز جماعت از روی عمد و بی اعتنایی «جایز» نیست وسزاوار نیست که بدون عذر نماز جماعت را ترک کرد . از تحریر الوسیله امام خمینی(ره)

*5- نماز تحیت مسجد*

هرکس  به هر مسجدی وارد شود مستحب است قبل از هر دعا ونمازی دو رکعت نماز با هر سوره ای که می خواهد ، بخواند. این نماز را ((نماز تحیت مسجد )) می گویند.

*6- نماز مسافر*

در سفر ها ییکه مسافت آن بیش از هشت فرسخ یعنی حدود 45 کیلومتر باشد به  شرط ای  که مسیر رفتن کمتر از 4  فرسخ یعنی 5/22 کیلومتر نباشد، نماز های چهار رکعتی به دو رکعتی تبدیل می شود این نماز دورکعتی را «نماز مسافر » می گویند.

اگر مسافری قصد اقامت ده روزه در جایی را دارد نماز او کامل  وتمام است .ولی اگر نتواند تصمیم قطعی ، برای ماندن ده روز بگیرد با ادامه این تردید نماز او تا 31 روز شکسته وبعد از آن تمام   می باشد.

اشخاصی که کارشان یعنی در آمد آن ها از را مسافرت ،تجارت(همراه با مسافرت)،رانندگی ومانند آن می باشد نماز این افراد تمام می باشد.

*7- نماز احتیاط*

نماز احتیاط مانند نماز های معمولی است ولی سوره وقنوت ندارد واحتیاطاً باید بسم الله وسوره حمد آن را آهسته خواند .اگر یک رکعتی باشد بعد از دو سجده  رکعت اول تشهد می خواند وسلام می دهد اگر دو رکعتی باشد مانند نماز صبح است.در ضمن دو رکعت نماز احتیاط نشسته به جای یک رکعت ایستاده است.

 

*8- نماز آیات*

نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می شود:1- گرفتن خورشید2 - گرفتن ماه3 - زلزله(اگر چه کسی هم نترسد)4 - رعد وبرق ، باد سرخ وسیاه (البته اگر اکثر مردم بترسند.)

شرایط این نماز:

الف:این حوادث در هر شهری اتفاق بیفتد برای همان شهر نماز آیات لازم است.

ب:وقتی خورشید وماه می گیرد ، باید بلافاصله  شروع به نماز کرد تا قبل از باز شدن ماه  یا خورشید نماز پایان یابد.

ج:در هنگام زلزله ورعد وبرق هم باید بلافاصله نماز را بخواند اگر تاخیر انداخت گناه کرده است ودر هر زمانی خواند باید آن را به نیت اداء به جا آورد .

چگونگی نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است ودر هر رکعت پنج رکوع دارد . یعنی در هر رکعت پنج حمد وسوره یک رکوع به جا آورد – بعد از رکوع پنجم به سجده رود واین می شود یک رکعت – ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول به جا آورد.

-         صورت دیگر به جا آوردن نماز آیات این که در هر رکعت یک حمد بخواند وسوره توحید را پنج قسمت کند وباهر تکه آن یک رکوع به جا آورد بعد از رکوع پنجم سجده رود ،رکعت دوم را هم مانند رکعت اول انجام دهد.

-         پنج قسمت سوره توحید:

1-بسم الله الرحمن الرحیم

2-قل هو الله احد

3-الله الصمد

4-لم یلد ولم یولد

5-ولم یکن له کفواً احد

تمام رکوع های نماز آیات از ارکان نماز به حساب می آید یعنی اگر به عمد وغیر عمد،فراموش یا کم وزیاد شود نماز باطل می شود.

-اگر شخص خواب یا مریض بوده، بعداً به او اطلاع دهند ، لازم است بدون تاًخیر نماز آیات را به جا آورد.

 

*9- نماز عید فطر وعید قربان*مستحب است نماز عید را در زیر آسمان (فضای باز) به جا آورد.در رکعت اول بعد از حمد سوره اعلی و در رکعت دوم بعد از حمد سوره شمس را بخوانند.

*10-نماز طواف حج*

واجب است بعد از تمام شدن طواف،دورکعت نماز مانند نماز صبح به نیت ((نماز طواف )) قربه الی الله بخواند.

-درضمن نباید بین طواف ، ونماز طواف فاصله انداخت.

-واجب است نماز طواف را در کنار ((مقام ابراهیم )) انجام دهد واگر در جای  دیگری این نماز را بخواند قابل قبول نیست.

در این نماز بعد از حمد هر سوره ای ،(به جز سوره هایی که آیه سجده دارند ) می تواند بخواند،(در بلند وآهسته خواندن این نماز آزاد است.)

 

 

*11-نماز طواف نساء*

طواف نساء ونماز آن واجب است و بدون همسر حلال نمی شود ، طواف نساء اختصاص به مردان ندارد بلکه بر زنان ، افراد خواجه وکودک ممیز،حتی کودک غیر ممیزی که توسط ولیش مُحرِم شده  است  واجب می باشد تا بعد از بلوغ زن گرفتن  یا شوهر کردن او بلامانع باشد  .نماز طواف نساء مانند نماز صبح است که بعد از طواف نساء خوانده می شود.

12-نماز میت:

نمازیست که بر جنازه مرده  بعد از غسل وکفن او خوانده می شود این نماز دو رکعت است وشامل پنج تکبیر می باشد – در تکبیر اول شهادتین – در تکبیر دومی درود بر پیامبر – در تکبیر سومی دعا برای مومنین – ودر تکبیر چهارمی  دعا برای مرده خوانده  می شود .وبعد از تکبیر پنجم نماز تمام می شود .

-         این نماز ،اذان واقامه ،قرائت ،رکوع،سجود وتشهد وسلام ندارد

-         در این نماز ، نیاز بعه وضو وغسل نیست.

-         لازمست این نماز رو به قبله و ایستاده به جا آورند.

پنج تکبیر واذکار نماز میت:

تکبیر اول:اللهُ اَکبَر –اشهَدُ ان لا الهَ الا الله  اَشهَدُ انَّ مُحَمَد اً رَسُولُ الله

تکبیر دوم: اللهُ اَکبَر ، اَللَّهُمَ صلِ علی مُحَمَد والِ مُحَمد

تکبیرسوم: اللهُ اَکبَر ،اللَّهُمَ اِغفِر للمُومنینَ والمُومِنات

تکبیرچهارم: اللهُ اَکبَر ،اللَّهُمَ اِغفِر لِهذا المَیِّتِ

تکبیرپنجم: اللهُ اَکبَر نماز تمام می شود.

*13- نماز وحشت*

این نماز دو رکعت است که در رکعت اول  بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی ،ودر رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر را بخواند وقتی نماز تمام شد بگوید:

"اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدِ و آلِ مُحَمّدَ ٍو ابعِث ثَوابَها اِلی قَبرِ فلان بن فلان"

-شیوه دیگر خواندن این نماز  این است : در رکعت اول بعد از حمد دو مرتبه سوره توحید ویک مرتبه آیه الکرسی را بخواند ودر رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره تکاثر را قرائت کند ووقتی نماز تمام شد بگوید:

"اَللّهُمَ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍو آل مُحَمَّدٍ- و ابعَث ثَوابَها الی ذلک المیِّتِ فلان بن فلان"

*14- نماز جمعه*

نماز جمعه دو رکعت است با دو قنوت وبه جای نماز ظهر خوانده می شود (واجب تخییری)یعنی نماز جمعه رفع تکلیف می کند ونیاز به خواندن نماز ظهر نیست .

-نماز جمعه دو خطبه دارد که قبل از نماز آن قرائت می شود- وقتی نماز جمعه از اذان ظهر تا حدود یکساعت بعد از آن می باشد . بعد از این یک ساعت فقط نماز ظهر را می توان خواند .

- در نماز جمعه دو قنوت مستحب است ، یکی قنوت در رکعت اول قبل از رکوع ،دومی در رکعت دوم بعد از رکوع می باشد.

- به هنگام خطبه لازم است نماز گزاران رو به قبله ،ساکت به امام جمعه گوش دهند.

- نماز جمعه را نمی توان فردی  خواند

*15-نماز های مستحب*

نافله ظهر قبل از نماز ظهر هشت رکعت است ، نافله عصر قبل از نماز عصر هشت رکعت است، نافله مغرب قبل از نماز مغرب چهار رکعت است و نافله نماز عشاء قبل از نماز عشاء  دو رکعت وبه صورت نشسته می باشد :آخرین نافله  نافله شب است که هشت رکعت  می باشد (چهار نماز دو رکعتی )

 به اضافه دو رکعت به نام نماز شفع ویک رکعت به نام نماز وتر  می باشد (نافله  شب در جمع یازده رکعت است)

-نافله ها جمعاً سی وچهار رکعت همراه نمازهای  واجب پنجاه ویک رکعت می شوند که نماز های شبانه روزی ما به حساب می آیند.

*16- ثواب وفضیلت نماز شب *

حضرت امام رضا (ع) فرموده اند:برشما باد به نماز شب،زیرا هر بند ه ای که در آخرشب  به نماز بایستد وهشت رکعت نماز نافله شب به جا آورد بعد دو رکعت شفع ویک رکعت وتر بخواند ودر وتر هفتاد بار استغفار کند از عذاب قبر وآتش دوزخ ایمن ا گردد،عمرش طولانی ورزق وروزی اش وسعت یابد،...خانه ای که در آن نماز شب خوانده شود برای اهل  آسمان نور می دهد همانطور که ستارگان برای اهل زمین نور می دهند.

رسول اکرم (ص)فرمودند«نماز شب»خوشنودی پرودگار ،محبوب شدن نزد فرشتگان،سنت پیامبران ،نور معرفت،اصل ایمان،راحتی وآسایش بدن انسان ،بد آمدن شیطان،اسلحه علیه دشمنان،سبب قبولی اعمال،برکت رزق وروزی،شفیع مابین نمازگزار وملک ملکوت،روشنایی وفرش میان قبر ،وسیله جواب نزد نکیرومنکر،مونس ویار نمازگزار در صحرای محشر ، لباس ونور در محشر برای نمازگزار ،همچون حجابی  بین نمازگزار وآتش دوزخ ،ترازوی عمل نیک به سبب نماز شب سنگین می شود ،جواز عبور از صراط ودر آخر این  نماز کلید بهشت می باشد.

*17-دستور نماز شب به اختصار*

وقت این نماز از نیمه شب شرعی  تا طلوع آفتاب است  وقضای آن برای کسی که موفق  به خواندن آن نشده مستحب است .

-چهار دو رکعتی به نیت نافله شب هر رکعت یک حمد با هر سور ه ای که میخواهد بخواند،دو رکعت نماز شفع ویک رکعت نماز وتر

-در نماز وتر بهتر است بعد از حمد سه توحید ،یک سوره ناس ویک سوره فلق قرائت شود ودر قنوت این نماز بگوید:

 اَللّهُمَ اغفِر لِلمُومِنینَ والمُومِناتِ اَللّهُمَ اغفِر لَنا وَلِوالِدَینا ولِوالِدَی والدِینا ولِمن وَجَبَ حَقَّهُ عَلَینا ولِمَن وَصَّینا بِالُّدعا ءِ لِجَمعِ المُومِنینَ والمُومِناتِ.

وبادست راست خود هفتاد بار بشمارد وبگویید:اَستغفِرُاللهَ واَتوبُ اِلیهِ َ سپس هفتاد مرتبه تکرار کند:هذا مَقامُ العائِذ ُبِکَ  مِنَ النارِ  

بعد سیصد مرتبه بگوید:اَلعفوَ، اَلعفوَ، اَلعفوَ...وهرچه می تواند قنوت این نماز را طولانی سازد که رسول اکرم (ص) فرمودند:

هرکه قنوت این نمازش طولانی تر باشد به همان اندازه در آخرت راحتر خواهد بود .

-بعد نماز را تمام کرده ،تسبیحات حضرت فاطمه (ع) را بگوید.

-نافله صبح را می تواند بافاصله بعد از نماز شب خاند ویا بعد از اذان صبح انجام دهد.

*18- نماز غفیله*

نماز غفیله از نماز های مستحبی است که بین نماز مغرب ونماز عشاء خوانده می شود ،دو رکعت است ودر رکعت اول بعد از سوره حمد به جای سوره توحید این آیه را می خوانند:

"وَ ذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی‎الظُّلُمَاتِ أَنْ لَاإِلَهَ‎إِلاَّأَنْتَ

 سُبْحَانَک إِنِّی کنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کذَلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ."

ودر رکعت دوم به جای سوره توحید بعد از حمد این آیه را می خوانند:

"وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ یعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ

 الاَّ یعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَ لاَ رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلاَّ فِی کتَابٍ مُبِینٍ.

ودر قنوت این نماز دعای زیر را بخواند وبه جای کلمه (کذا کذا)حاجت خود را ذکر کند.

»أَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْئَلُک بِمَفَاتِیحِ الْغَیْبِ الَّتِی لَا یعْلَمُهَا إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍوَآلِهِ وَ أَنْ

 تَفْعَلَ بِی کذَا وَ کذَا» و به ‌جای عبارت «کذَا وَ کذَا» حاجات خود را به زبان آورد و بعد از آن بگوید:

 «أَللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِیُّ نِعْمَتِی وَ الْقَادِرُ عَلَی طَلَبَتِی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأَسْئَلُک بِحَقِّ مُحَمَّدٍوَآلِ‎مُحَمَّدٍ

عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامِ لَمَّا قَضَیتَهَا لِی«

*19- نماز استغاثه  به خداوند تبارک وتعالی(1)*

نماز استغاثه  به خداوند تبارک وتعالی(1):از کتاب مکارم الاخلاق از امام صادق (ع)روایت شد هرگاه خواستید به خدا استغاثه کنید (کمک بخواهید) دو رکعت نماز صبح بخوانید بعد از تمام شدن نماز به سجده بروید واین دعا را بخوانید:

یا مُحَمَدُ یا رَسُولَ اللهِ ،یا عَلِیُ یا سَیَدَیِ المُومِنینَ وَالمُومِناتِ بِکُما اَستَغیثُ اِلَی اللهِ تعالی یا مُحَمَدُ ، یا عَلِیُ اَستَغیثُ بِکما غَوثاهُ بِاللهِ وبِمُحَمَّدٍ وعلی ٍ وفاطِمة وبِالحَسنِ وبِالحُسینِ وبعلیِّ بن الحُسینِ وبمحمَّد بن علیٍ وبِجَعفر بن محمَّدٍ وبموسی بن جعفرٍ وبعلیِّ بن مُوسی وبمحمَّد بن علیٍ وبعلی بن مُحَمَّد وبِالحسن بن عَلیٍ وبِالحُجَّة،بِکُم اَتَوسَّلُ اِلَی اللهِ تَعالی.

انشاءالله همان وقت به فریادت خواهند رسید.

                                                                                                  

*20- نماز استغاثه  به خداوند (2)*

 هرگاه خواستی بخوابی (بعد از نماز عشاء) نزد خود ظرف آب تمیزی بگذار وروی آن را بپوشان وقتی برای نماز شب بیدار شدی سه جرعه  از آن بنوش وبا بقیه آن وضو بگیررو به قبله اذان واقامه بگو ودو رکعت نماز  با هر سوره ای که می خواهی بخوان در رکوع وایستادن بعد ازرکوع ،در سجده اول وبعد آن ،در سجده دوم  و بعدآن در هرکدام ،25 مرتبه این ذکر را تکرار کن : »یا غیاث المستغیثین.«

-در هر رکعت 150،مجموع ذکر در دو رکعت 300 مرتبه می شود .

-وقتی نماز تمام شد این ذکر را سی بار بگو:

مِنَ العَبدِ لذَّلیلِ اِلَی المَولَی الجَلیلِ.

سپس حاجت خود را بخواه انشاءالله بر آورده خواهد شد.

*21-نماز استغاثه به حضرت فاطمه (ع) (1)*

صاحب نماز مکارم اخلاق نوشته است نماز استغاثه به حضرت فاطمه (ع) دو رکعت است . مانند نماز صبح ، وقتی نماز تمام شد به سجده می روی وصد مرتبه می گویی:یا فاطمة ُ یا فاطمة ُ....

سپس  قسمت راست صورت خود را بر روی مهر می گذاری وصد مرتبه  تکرار می کنی:

یا فاطمة ُ یا فاطمة ُ ....

سپس  قسمت چپ صورت خود را بر روی مهر می گذاری وهمچنین ذکر را ادامه می دهی  ودر آخر به حالت سجده 110 مرتبه همین ذکر را می گویی ، وقتی این اذکار تمام شد می نشینی واین دعا را می خوانی:

یا آمِناً مِنْ کُلِّ شَیْى ءٍ وَ کُلُّ شَیْى ءٍ مِنْکَ خآئِفٌ حَذِرٌ اَسْئَلُکَ بِاَمْنِکَ مِنْ کُلِّ شَىْءٍ وَ خَوْفِ کُلِّ شَىْءٍ مِنْکَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُعْطِیَنى اَماناً لِنَفْسى وَ اَهْلى وَ مالى وَ وَلَدى حَتّى لا اَخافَ اَحَداً وَ لا اَحْذَرَ مِنْ شَىْءٍ اَبَدَاً اِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیْى ءٍ قَدیرٌ               

سپس حاجت خود را بخواه انشاءالله برآورده خواهد شد .

نماز دیگر استغاثه به حضرت فاطمه (ع):(2)

همین نمازبه شکل دیگری نقل شده است به این نحو که دو رکعت نماز بخوان بعد سه مرتبه تکبیر ،سپستسبیح حضرت فاطمه (س)،بعد به سجده برو صد مرتبه این ذکر را بگو :

  یا مَوْلاتى یا فاطِمَةُ اَغیثینى

پس جانب راست صورت را برمهر بگذار وهمین ذکر را صد مرتبه تکرار کن .سپس جانب چپ صورت را بر مهر گذاشته ،این ذکر را صد مرتبه ادامه بده ،در آخر به سجده رفته ،صد وده مرتبه باز همین ذکر را بگو.بعد از نماز حاجت خود را بخواه انشاءالله برآورده خواهد شد .

*22- نماز استغاثه به امام زمان (عج)*

-ونماز تحیت مسجد جمکران

در کتاب نجم الثاقب نقل شده است مولای ما امام زمان عج به حسن مثله جمکرانی فرمودند :به مردم بگو در این مسجد چهار رکعت نمز بخوانند دو رکعت نماز تحیت مسجد به این صورت:در هر رکعت حمد را یک مرتبه وسوره توحید را هفت بار بخوانند وذکر رکوع وسجود را هفت بار تکرار کنند.

ودو رکعت نماز به نیت استغاثه به حضرت صاحب (عج ) بخو انند  ودر هر رکعت آن حمد وسوره را یک بار ،وقتی  به آیه:ایاک نعبد وایاک نستعین رسیدند آن را صد مرتبه تکرار کنند ،ذکر رکوع وسجود را هفت  مرتبه  بگویند  وبعد از تمام شدن نماز تکبیر گفته،وتسبیح حضرت فاطمه (ع)را بجا آورد ،سپس به سجده روند وصد بار صلوات بفرستند. واین نماز را از نظر ثواب همانند نمازی است که در خانه کعبه بخوانند.

*23-خواندن نماز در حال خطر*

اگر به خطری برخورد یا از نزدیک شدن دزد یا حیوانات درنده نگران بود ودر این حال خواست نماز واجب را بخواند باید بایستد والله اکبر را بگوید .بعد حمد وسوره را در همان حال که به طرف قبله  را می رود یا می دود،بخواند رکوع وسجود را به حالت اشاره بر گزار کند.درجنگ به هنگام درگیری با دشمن،نماز واجب را باید این گونه بخواند.

*24-نماز حیران:(شخص با تکلیف)*

نماز حیران می تواند چهار حالت داشته باشد:

1-شخص در بیابان بلا تکلیف مانده ،نه از قرائن ونه شواهد نتوانسته است قبله را پیدا کند در این حالت باید نماز را به هر چهار طرف بخواند.

2-حالت دوم مربوط به کسی است که نماز واجب  از او قضا شده است  ونمی داند چه نمازی بوده است؟(نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب،یا عشاء؟)- در ضمن ترتیب آن را هم به خاطر نمی آورد یعنی از چه زمانی تا چه زمانی نماز او قضا شده است ؟

در آغاز باید یک دو رکعتی :یک سه رکعتی ویک چهار رکعتی بخواند سپس به ترتیب یک هفته یا چند روزی که از او (احتمال می دهد) قضا شده است به ترتیب معمول بخواند تا رفع ذمه از او بشود.

3-حالت سوم برای کسی است که دو لباس دارد ویکی از آن دو نجس می باشد ونمی داند کدام یک از آندو ناپاک است در ضمن وقت آب کشیدن هم ندارد باید با هر لباس یک نماز ظهر ویک نماز عصر یا هر نماز دیگر ،بخواند تا رفع ذمه از او بشود بعد هر دو لباس را آب بکشد.

4- حالت چهارم برای کسی است که در آب افتاده است وراه  نجاتی ندارد نماز خود را هم نخوانده است باید هر مقدار از حمد وسوره را می تواند باید بخواند رکوع وسجود هم به اشاره برگزار کند تا نماز تمام شود.

*25-نماز فرزند برای پدر ومادر*

این نماز دو رکعت است .در رکعت اول بعد از سوره حمد ،ده مرتبه این آیه مبارک را بخواند:

رَبِّ اغفِر لی وَلِوالِدَیَّ ولِلمُومِنینَ یَومَ یَقوُمُ الحسابُ

ودر رکعت دوم بعد از سوره حمد،ده مرتبه این آیه مبارکه را قرائت کند:

رَبِّ اغفِر لی وَلِوالِدَیَّ ولِمَن دَخَلَ بَیتی مُومِناً لِلمُومِنینَ واَلمُومِناتِ

ودر آخر وقتی نماز تمام شد ده مرتبه بگوید :

رِب ِّارحِمهُما کَما رَبَّیانی صَغیراً

*26-نماز ادا کردن حقوق والدین*

رسول اکرم (ص)فرمودند:هرکس شب پنج شنبه بین مغرب وعشاء دو رکعت نماز بخواند ودر هر رکعت آن سوره حمد را صد مرتبه ،آیة الکرسی را پنجاه مرتبه –(سوره کافرون،توحید،ناس،فلق) هر کدام را پانزده مرتبه بخواند و وقتی نماز تمام شد پانزده مرتبه استغفار کند .ثواب این نماز را هدیه کند برای پدر ومادرش ،بدین وسیله حق آنان اداء خواهد شد.

*27-نماز آمرزش خود و والدین*

هر که می خواهد خود ووالدینش آمرزیده شوند شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند که در هر رکعت ان یک حمد ،سه آیة الکرسی  ویک سوره توحید به ترتیب خوانده شود.پس از قرائت  نماز ،سه مرتبه آیة الکرسی را قرائت کند ،سپس آمرزش خود و والدین خود را از خدا بخواهد. انشاءالله مورد قبول قرار خواهد گرفت.

*28-نماز جانشین نماز های قضای احتمالی*

رسول اکرم (ص)فرمودند:هر کس نماز هایش در زمان ندانستن حکم ودستورات  نماز ،قضا شده ونمی داند چند نماز یا چه نمازهایی از او قضا شده است.در شب دوشنبه -50 رکعت(یعنی 25 نماز دو رکعتی ) بخواند در هر رکعت آن یک سوره حمد ویازده سوره توحید قرائت کند .بعد از تمام شدن نماز ،صد مرتبه استغفار کند ،ادامه آن صد مرتبه سبحان الله بگوید،سپس صد مرتبه صلوات بفرستد.(انشاءالله مقبول خواهد شد.)

*29-نماز آمرزش گناهان(1)*

رسول اکرم (ص) فرمودند:اگر کسی می خواهد خدا تمام گناهان  او را بیامرزد ،روز دوشنبه وقتی  آفتاب بالا آمده است چهار رکعت نماز بخواند که در رکعت اول آن یک سوره حمد ویک مرتبه آیة الکرسی  ورکعت دوم یک سوره حمد یک سوره توحید، ودر رکعت سوم حمد ویک سوره فلق ودر رکعت چهارم  یک سوره حمد ویک سوره ناس قرائت کند .وقتی نماز تمام شد ده مرتبه استغفار کند.

( انشاءالله آمرزیده خواهد شد .)

*30-نماز آمرزش گناهان (2)*

رسول اکرم (ص)فرمودند: هرکس می خواهد خدا اورا بیامرزد شب سه شنبه دو رکعت نماز بخواند ودر رکعت اول یک سوره حمد ویک سوره قدر ،ودر رکت دوم یک سوره حمد وهفت مرتبه سوره توحید را قرائت کند.

*31-نماز آمرزش گناهان هفتاد سال*

رسول اکرم (ص)فرمودند:هرکس در میان روز سه شنبه ده رکعت نماز به جا آورد ودر هر رکعت آن یک سوره حمد ویک آیة الکرسی وهفت مرتبه سوره توحید قرائت کند. انشاءالله گناهان هفتاد سال او آمرزیده خواهد شد ودر هفتاد روز بعد نیز به او کمک خواهد شد که گناه انجام ندهد.

*32-نماز مهم برای آمرزش*

رسول اکرم (ص)فرمودند:هر کس در روز چهارشنبه دوازده رکعت نماز به جا آورد،درهر رکعت آن یک سوره حمد سه سوره توحید وسه سوره ناس وسه سوره فلق بخواند تمام گناهان گذشته او آمرزیده،عذاب قبر از او برداشته ،ومشکلات روز قیامت بر او آسان خواهد شد.

*33-نماز استغفار(1)*

از رسول اکرم (ص)روایت شده است ،هر کس در شب شنبه دو رکعت نماز بخواند به این صورت: در رکعت اول یک حمد وسه سوره قدر

در رکعت دوم یک حمد وسه سوره زلزال بخواند وبعد از تمام شدن نماز صد مرتبه بگوید:

استغفر الله ربی واتوب الیه وقتی استغفار تمام شد صد صلوات بفرستد. انشاءالله آمرزیده خواهد شد .

*34- نماز استغفار(2)*

این نماز دو رکعت است ،در هر رکعت یک سوره حمد خوانده می شود وبقیه آن مانند نماز جعفر طیار (ره) 15 بار بعد از سوره قدر استغفرالله بگوید در رکوع وبعد از آن هر کدام ده بار – در سجده اول ودوم ومیان آن دو،وبعد از سجده دوم هر کدام 10 بار ،جمعاً در یک رکعت 75استغفار ،ودر رکعت دوم 150 استغفار گفته می شود

*50- نمازحاجت ،در شب جمعه وعید قربان*

این نماز دو رکعت است  در هر رکعت سوره حمد را یکبار وسوره توحید را صد مرتبه قرائت کرده وآیه ایاک نعبد وایاک نستعین را در هنگام خواندن سوره حمد صدبار تکرار کند.وقتی نماز تمام شد هفتاد مرتبه بگوید:لاحَولَ ولا قوَّة اِلُا بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمِ

سپس به سجده برود  وصد بار بگوید:یا ربِّ یا ربِّ بعد حاجت بخواهد انشاءالله برآورده خواهد شد .

*36- نمازحاجت در روز پنج شنبه*

رسول اکرم (ص)فرمودند:هر کس در روز پنج شنبه چهار رکعت نماز بخواند که در رکعت اول آن:سوره حمد یکبار ،سوره توحید 11 مرتبه

ودر رکعت دوم آن:حمد یکبار،سوره توحید21مرتبه

در رکعت سوم آن: حمد یکبار،سوره توحید31 مرتبه 

در رکعت چهارم آن: حمد یکبار،سوره توحید41 مرتبه بخواند و وقتی نماز تمام شد 50 سوره توحید  قرائت کند و51 مرتبه هم صلوات  بفرستد وبعد به سجده رود وصد مرتبه بگوید:یا اللهُ یا اللهُ سپس حاجتش را بخواهد انشاءالله برآورده خواهد شد .

*37-نماز حاجت(1)*

این نماز دو رکعت است  با هر سوره ای که می خواهی بخوان .بعد از تمام شدن نماز 2394مرتبه این آیه شریفه  را قرائت کن  

لا اِلهَ اِلّا اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمینَ.

*38-نماز حاجت(2)*

این نماز دو رکعت است  در رکعت اول یک سوره حمد وهزار سوره توحید

در رکعت دوم یک حمد ویک سوره توحید بخواند وبعد از تمام شدن  نماز حاجت بخواهد انشاءالله برآورده خواهد شد .

 

*39-نماز حاجت(3)*

شب دوشنبه دو رکعت نماز بخوان مانند نماز صبح وبعد از تمام شدن نماز به سجده برو در سجده هفتاد بار بگو :(یا وَهّابُ...) بعد صلوات بفرست وحاجت بخواه انشاءالله حاجتت  بر آورده می شود.

*40-نماز حاجت(4)*

حضرت امام صادق  (ع)فرمودند: نیمه شب برخیز چهار رکعت نماز به جا بیاور  وبا هر سوره ای که خواستی ، وبعد از نماز سر به سجده بگذار  وصد بار بگو :ما شاء الله ُ سپس حاجت بخواه انشاءالله مقبول  خواهد شد .

*41-نماز مضطرّ*

این نماز چهار رکعت است که در رکعت اول بعد از حد این آیه را 25 بار بگوید:

اَُفَوِّضُ اَمری اِلَی اللهِ اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِبادِ

ودر رکعت دوم بعد از حمد این آیه را 25 مرتبه تکرار کند:

لا اِلهَ اِلّا اَنتَ سُبحانَکََ اَنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاستَجَبنا لهُ ونَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وکَذلِکَ نُنجِیَ  المُومِنینَ

ودر رکعت سوم بعد از حمد این آیه را 25 بار  قرائت نماید

حَسبِیَ اللهُ ونِعمَ الوَکیلُ

ودر رکعت چهارم 25 مرتبه بگوید:لا حَولَ ولا قُوَّةَ ِالّا بِاللهِ العَظیم

وبعد از تمام شدن نماز 25 مرتبه صلوات بفرستد  ان شاء الله مشکل او حل می شود.

*42-نماز طلب باران(نماز استسقاء)*

این نماز دو رکعت است روز دوشنبه بدون اذان واقامه در خارج ازشهر خوانده می شود ،بعد از نماز امام جماعت خطبه می خواند  دامن وپیراهن  طرف راست را به طرف چپ ودامن طرف چپ را به طرف راست می اندازد ورو به قبله صدبار الله اکبر می گوید-سپس به طرف راست توجه می کند وصدبار:سبحان الله می گوید.این نماز با خطبه های مفصل در کتب ادعیه آمده است.

 

*43-نماز برای پیدا شدن گمشده*

حضرت امیر المومنین  علی (ع) فرمودند:برای پیدا شدن گمشده دو رکعت نماز بخوان که در هر رکعت آن یک سوره حمد ویک سوره یس قرائت کن بعد از تمام شدن نماز دستها را به سوی آسمان بلند کرده این دعا را بخوان:

اَللّهُمَّ رادَّ الضّالَّةِ والهادِی مِنَ الضَّلالَةِ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ والِ مُحَمَّدٍ واحفِظ عَلَیَّ ضالَّتی واردُدها اِلَیَّ سالِمَةً یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ فَانَّها مِن فَضلِکَ وَعَطائِکَ یا عِبادَاللهِ  فِی الاَرضِ وَیا سَیّارَةَ اللهِ فی الاَرضِ رُدُّوا عَلَیَّ ضالَّتی فَاِنَّها مِن فَضلِ اللهِ وَعَطائِهِ

*44-نماز حاجت در روز جمعه*

رسول اکرم (ص)فرمودند : هرکه پیش از نماز جمعه این نماز را بخواندحاجتش انشاءالله برآورده خواهد شد وآن نماز چنین است :

در رکعت اول سوره حمد یکبار،سوره اعلی یک مرتبه،سوره توحید پانزده مرتبه

در رکعت دوم سوره حمد وزلزال یکبار سوره توحید پانزده مرتبه

در رکعت سوم سوره حمد وتکاثر یکبار،وسوره توحید پانزده مرتبه

در رکعت چهارم سوره حمد ونصر یکبار وسوره توحید را پانزده مرتبه قرائت کند. و وقتی نماز تمام شد دست را بلند کرده حاجت بخواهد انشاءالله برآورده خواهد شد.

*45-نماز درک فضیلت روز جمعه*

رسول اکرم (ص)فرمودند :هر کس می خواهد از فضل وبرکت روز جمعه بهره مند شود پیش از ظهر چهر رکعت نماز بخواند در هر رکعت آن یک حمد و15آیةالکرسی و15 سوره توحید وبع از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید: استغفر اللله ربی واتوب الیه

سپس 50بار: لا حَولَ ولا قُوَّةَ ِالّا بِاللهِ العَظیم

وادامه آن50 بار:لا ِالهَ اِلّا اللهَ وَحدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ

ودر آخر 50بار بگوید:صَلَّیَ اللهُ عَلَی النَّبِیِّ الاُمیِّ والِهِ 

*46--نماز اعرابی در روز جمعه*

مردی صحرانشین خدمت رسول اکرم (ص) رسید وگفت:پدر ومادرم به فدایت ما در صحرا هستیم ونمی توانیم هر جمعه به نماز جمعه حاضرشویم به من نمازی بیموزید که چون آن را انجام دهم فضیلت نماز جمعه را در یابم و وقتی به محل سکونت خود برگشتیم آن را به افراد قبیله خود یاد بدهم.

حضرت فرمودند:صبح جمعه وقتی آفتاب بالا آمد (وضوبگیر)دو رکعت نماز بخوان ودر رکعت اول آن یک سوره حمد وهفت سوره فلق ودر رکعت دوم آن یک سوره حمد وهفت سوره ناس به جا آور،وقتی این دو رکعت تمام شد هفت مرتبه آیةالکرسی را قرائت کن.در ادامه آن برخیز هشت رکعت نماز دیگر بخوان ،در دو رکعت اولتشهد بگو اما سلام را مگو،سلام را پس از چهار رکعت به جا آر،در چهار رکعت بعدی هم ،در دو رکعت اول بی سلام-در دو رکعت آخر سلام داده ونماز را تمام کن. اما سوره هایی که در این هشت رکعت باید تکرار وقرائت شود:در هر رکعت آن یک سوره حمد ویک سوره نصر و25 بار سوره توحید می باشد. وقتی این هشت رکعت تمام شد هفت بار این دها را بخوان:یا حی ویا قیوم یا ذالجلال والکرام یا اله الاولین  والاخرین یا ارحم الراحمین یا رحمن الدنیا والاخرة ورحیمهما یا ربِّ یا ربِّ ربِّ یا ربِّ ربِّ یا ربِّ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ یا اللهُ – صل علی محمد وآل محمد واغفر لی...بعد حاجت خود را بگو

-         سپس 7بار لا حَولَ ولا قُوَّةَ ِالّا بِاللهِ العَظیم

بعد یکبار:سُبحانَ اللهَ رَبِّ العَرشِ الکَریمِ.

-در آخر حضرت فرمودند :هرمومن ومومنه ای که این نماز را در روز جمعه بخواند من بهشت را برای او ضامن هستم  واز جای خود برنخیزد مگر اینکه گناهان خودش وپدر ومادرش آنرزیده شود.

*47-نماز جعفر طیار(ع)*

نمازی است با فضیلت ،برای آمرزش گناهان (مانند فرار از جنگ وجهاد) وبرآمدن حاجات ضروری . این نماز را –حضرت رسول اکرم (ص) به جعفر طیار (ع) یاد دا است:

این نماز چهار رکعت است:

در رکعت اول یک سوره حمد ویک سوره زلزال

در رکعت دوم یک سوره حمد ویک سوره العادیات بخوان

در رکعت سوم یک سوره حمد ویک سوره نصر

در رکعت چهرم یک سوره حمد ویک سوره توحید قرائت کن

(نماز گزار اگر وقت ندارد در هر رکعت یک سوره حمد ویک سوره توحید قرائت کند) اما ذکر تسبیحات اربعه:سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُ اللهِ ولا اِلهَ اِلَّا اللهُ واللهُ اَکبَرُ

را قبل از هر چهار رکوع پانزده بار بگو-در هر چهار رکوع ده مرتبه وبعد از همه رکوع ها ده بار

همین ذکر را در سجده اول ده بار،بعد از سجده اول در حال نشسته ده مرتبه،در سجده  دوم ده بار ،بعد از سجده دوم در چند لحظه استراحت ده مرتبه این ذکر را بگو- نماز گزار اگر فرصت ندارد می تواند این نماز را ساده تر انجام دهد. چهار رکعت  را بدون  تسبیحات اربعه را بگوید.

این دعا را حضرت امام صادق (ع)فرمودند در سجده آخر رکعت چهارم بخواند:

سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَکَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى کُلَّ شَیْ‏ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِی الْمَنِّ وَ النَّعَمِ سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَةِ وَ الْکَرَمِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ کِتَابِکَ وَ اسْمِکَ الْأَعْظَمِ وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّةِ الَّتِی تَمَّتْ صِدْقا وَ عَدْلا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا(بجای کذا حاجت بخواه)

-دعای تکمیلی حضرت امام صادق (ع)بعد از این نماز:تا می توانستند یک نفس این نام ها را تکرار می کردند یا ربّ یا ربّ...یا ربّاه یا ربّاه....ربّ ربّ...یا اللّه یا اللّه...یا حىّ یا حىّ... یا رحیم یا رحیم....یا رحمن یا رحمن سپس هفت مرتبه یا ارحم الرّاحمین وبعد یک مرتبه  این دعا را خواندند:
اللَّهُمَّ إِنِّی أَفْتَتِحُ الْقَوْلَ بِحَمْدِکَ وَ أَنْطِقُ بِالثَّنَاءِ عَلَیْکَ وَ أُمَجِّدُکَ وَ لا غَایَةَ لِمَدْحِکَ وَ أُثْنِی عَلَیْکَ وَ مَنْ یَبْلُغُ غَایَةَ ثَنَائِکَ وَ أَمَدَ مَجْدِکَ وَ أَنَّى لِخَلِیقَتِکَ کُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِکَ وَ أَیَّ زَمَنٍ لَمْ تَکُنْ مَمْدُوحا بِفَضْلِکَ مَوْصُوفا بِمَجْدِکَ عَوَّادا عَلَى الْمُذْنِبِینَ بِحِلْمِکَ تَخَلَّفَ سُکَّانُ أَرْضِکَ عَنْ طَاعَتِکَ فَکُنْتَ عَلَیْهِمْ عَطُوفا بِجُودِکَ جَوَادا بِفَضْلِکَ عَوَّادا بِکَرَمِکَ یَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرَامِ.

این نماز را هر وقت که خواستی می توانی بخوانی اما فضیلت آن صبح جمعه وقتی که آفتاب بالا آمده است می باشد.


نماز عید فطر وعید قربان دو رکعت ومستحب است.این نماز مستحب را می توان فردی یا رجاء به جماعت خواند این نماز به جماعت واجب  می شود .

- وقت این نماز از اول آفتاب روز عید تا اذان ظهر است .در رکعت دوم این نماز بعد از حمد سوره توحید- لازمست پنج مرتبه تکبیر گفته شود- بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند وبه رکوع برود،رکعت دوم را هم مانند رکعت اول به جا آورد.

-در قنوت این نماز  نمازگزارآزاد است هر دعا و ذکری را بخواند ولی بهتر است این دعا را قرائت کند:

.: Weblog Themes By VatanSkin :.