تبلیغات
دعای فرج برترین110 - ایجاد سازمانی مستقل در دولت جهت مبارزه با فساد اداری در دستگاهها
 ایجاد سازمانی مستقل در دولت   جهت مبارزه با فساد اداری  در دستگاهها

 

فساددر معنی لغوی به معنای شکستن است ودر واژه لاتینی به معنیrumpere است . بطورکلی  فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی وقومی وقبیله ای  و... ؛ همچنین استفاده از رانت های مختلف جهت رسید به هدف .

 

  نظام اداری در هر کشور رکن اساسی تصمیم گیری  در هر کشور می باشدامروزه ظرفیت نیروی انسانی در نظام اداری متمرکز است  .اگر یک دولت  از نظام اداری قائده مند وسالم برخوردار می باشد .هم در درون کشور می تواند اعتماد مردم خود را بدست آورد وهم در روابط بین الملل  مورد اعتماد دیگر ملتها ودولتها قرار می گیرد . که مهمترین اثر خارجی آن میزان سرمایه گذاری کشورها در کشور مقصد می باشد

یکی از پاشنه های آشیل دولتها  فساد اداری  در درون مدیران وکارمندان آن دولت می باشد .چنانچه میزان فساد اداری به مرحله بحران برسد. همانند استخوانی می مانند که دچار پوکی شده باشد وحیات فرد وجامعه  را به خطر اندازد   که مهمترین عامل در فساد اداری عامل اقتصادی است  در عین حال این عامل مهمترین عامل در ایجاد «  رشوه » «اختلاس» و دیگر «  فساد ها» اعم از اخلاقی وسیاسی وفرهنگی واجتماعی  می باشد .

 بعد دیگر فساد عامل فرهنگی می باشد .که ضعف اعتقادات وباورهای دینی و خاموش بودن وجدانهای اجتماعی  وعدم تقوی سیاسی و.  از جمله ویژگیهای این عامل  می باشد . چرا اختلاس و رشوه وجود داردو...؟! چون نهاد نظارت کننده یا ضعیف است یا چنان بدنه نهادنظارت کننده حجیم است که که نمی تواند به همه جنبه های نظارت کننده وقت لازم را داشته باشد .

پیچیدگی ساز وکار نظام اداری  هر ساله باعث خساران جبران ناپذیری به کشور شده است  .د راین بین  مبارزه با فساد اداری نیازمند آموزش وفرهنگ سازی  وخواست همگانی ودر نهایت جدیت دولتمردان در هر سه قوه اعم از مقننه مجریه وقضائیه است .این مبارزه می بایست بدون توجه به اشخاص حقیقی وحقوقی و وابستگی های آنها به افراد حقیقی وحقوقی از نقاط حساس شروع شود وهدف فقط قطع وهرس کردن شاخ وبرگها نباشد که جوانه های جدید ی مجددا رشد نماید .بلکه خشکانیدن آن در هر جا ومکان باشد .  حتی عواملی که به شکل لابی وپشت پرده اند ودر سازمانها وارگانهای دولتی مسئولیتی ندارند .مجازات شوند . که این امر مستلزم قوانین جزایی وکیفری در درون کشور است که الحمد الله در کشور وجود دارد .

مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن بدنه دولت است هر چند در کنار دولت وزراتخانه اطلاعات و حراست ها و سازمان بازرسی و..هستند. اما به نظر می رسد کافی نباشد . جهت کاهش فساد اداری  از  چهره نظام اداری کشور ایجاد سازمان  مستقل از همه قوا در مبارزه با فساد اداری اقتصادی در کشور بسیار حیاتی است  .

در هر حال اگر در کشوری فساد اداری اقتصادی  و..بر مناسبات سیطره وحاکمیت خود را حفظ نماید ونتوانیم فرهنگ مبارزه با فساد را در جامعه نهادینه کنیم .صحبت از مبارزه با تورم واشتغالزایی وتوسعه اقتصادی حرف عبث و سرابی بیش نیست ؟! مدیران ارشد  مواظب نوچه های سیاسی اقتصادی که اطراف انها پرسه می زنند؛ باشند .زیرا این گروه چنان در مناسبات و نظام اداری نفوذ پیدا کردند که هر آن چهره خودرا عوض نمایند .باید تیم تیم سالم  و خالص باشد . اگر نتوانیم به شکل قاطع مبارزه با فساد اداری واقصادی نماییم .هم فرهنگ هم امنیت  و درنهایت ارزشهای اسلامی ما در خطر جدی قرار می گیرد ؟!

والعاقبه للمتقین

.: Weblog Themes By VatanSkin :.