دعای فرج برترین110 - بازی برد- برد یا اخراج ایران از باشگاه کشورهای هسته ای
بازی برد- برد یا اخراج ایران از باشگاه کشورهای هسته ای

با توجه به مقطع حساس کنونی که مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1 5 بویژه آمریکا موسوم به وین 7 در چارچوب اقدام مشترک درجریان است و زمان چندانی به تاریخ 24 نوامبر 2014 3 آذر 1393 که مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی و جامع است است باقی نمانده برآن شدم تا به بررسی روند مذاکرات، اظهارات مقامات حاضر در مذاکره بویژه مقامات آمریکایی از جمله وندی شرمن رییس تیم مذاکره کننده آمریکایی و اظهارات مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ازجمله رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی و وزیر امور خارجه جناب آقای ظریف پرداخته و در حد بضاعت موضوع مهم و خطیر پرونده هسته ای ایران را تبیین و تحلیل نمایم که به منظور جلوگیری از اطاله کلام در دو بخش مجزا ارائه می گردد.
پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اصطلاحاتی چون تئوری بازی، بازی برد -برد، بازی منصفانه، بازی با حاصل جمع ‏صفر، بازی با جمع غیر صفر و از این قبیل وارد فرهنگ سیاسی ایران و تبدیل به واژه گانی رایج در گفتمان سیاست خارجی دولت اعتدال شد.از این رو درمقدمه به بررسی تئوری بازی ها در روابط بین الملل می پردازم تا قدری این مفاهیم انتزاعی ملموس تر شوند.
نظریه بازی‌ها
در دنیای پیچیده و آنارشیک کنونی، روش‌های مختلفی بکار گرفته می ‌شود تا بتوان درک درستی از جهان و پدیده های آن ‏داشت. در این میان فهم پیچیدگی تعاملات اجتماعی که در آنها، میان نحوه تصمیم‌گیری و چگونگی دستیابی به اهداف در ‏میان بازیگران نوعی وابستگی متقابل وجود دارد، مبنای شکل‌گیری نظریه بازی ها شده است. این تئوری که امروزه کاربرد ‏فراوانی در علوم سیاسی و به ویژه روابط بین‌الملل دارد، تلاش می‌نماید تا بر اساس مفهوم عقلانیت و منفعت، رفتار بازیگران را ‏تحلیل و پیش‌بینی کند. اولین بار این نظریه، از سوی امیل بورل ریاضیدان بزرگ فرانسوی در سال 1921 مطرح شد.بعدها دانشمندان دیگری به تکمیل این نظریه پرداختند.از جمله ریاضی دان مشهور جان فون نیومان،در تلاش برای تکمیل نظریه بازی ها در سال 1928 مدعی اثبات قضیه ی کم_بیشینه شد.در همین راستا نیومان همراه با اسکار مورگنسترن نظریه بازی ها را به عنوان روشی دقیق برای تجزیه و تحلیل موقعیت های رقابت آمیزی که متضمن منافع دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد و جنگ است،مطرح کردند.
در نظریه بازی ها فرض می‌شود که تصمیمات بازیگران مبتنی بر عقلانیت است، لذا طبیعی است ‏که بازیگران از میان گزینه‌های موجود، گزینه‌ای را انتخاب نمایند که پیامد آن حداقل بوده و یا به عبارت بهتر، گزینه‌ای ‏انتخاب شود که حداکثر منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد. در این تئوری می‌توان چارچوب‌های معینی را تعیین کرد که ‏از آن طریق بتوان انواع بازی‌ها را تعریف نمود. همچنین تعداد بازیگران، تعداد انتخاب‌های در دسترس و نیز ‏محتمل‌ترین گزینه را پیش‌بینی نمود. به همین دلیل است که در حوزه روابط بین‌الملل طرفداران زیادی پیدا کرده است نظریه بازی ها بر نوعی استدلال انتزاعی حاصل تلفیق ریاضیات و منطق استوار است. تقریباً تمامی نظریه پردازان بازی ها بر این عقیده اند که نظریه مورد استفاده آن ها متوجه شیوه رفتار بالفعل افراد در وضعیت های منازعاتی نیست بلکه بر رفتار موسوم به رفتار «صحیح عقلایی» در وضعیت های منازعه آمیزی ناظر است که طی آنها شرکت کنندگان در منازعه سعی در « بردن » دارند.افراد می توانند در موقعیت های منازعاتی، به نحو غیر عقلایی و هیجانی عمل کنند. ولی نظریه پردازان بازی ها معتقدند که افرادی که در بازی شرکت می کنند با محاسبه گرایی عقلانی و با حدس زدن اقدامات طرف مقابل خود عمل کرده و سعی می کنند که از طرف مقابل امتیاز کسب کنند..
اجزای بازی
1- بازیکنان که سعی در «کسب پیروزی» یا بهینه کردن نتایج دارند.
2- مجموعه ای از قواعد زیر بنایی حاکم بر بازی
3- شرایط اطلاعاتی که تعیین کننده چند و چون آگاهی هر بازیکن از محیط اطراف و انتخاب های بلافاصله و با تأخیری است که توسط بازیکنان دیگر صورت گرفته است.
4- محیط کلی که بازی در آن اجرا می شود.
5- پرداخت ها که ممکن است برای بازیکنان مختلف بسته به نظام های ارزشی آن معنای مختلفی داشته باشد.
6- فعل و انفعال حرکت های رقابت آمیز که طی آن هر یک از انتخاب های متوالی یک بازیکن ممکن است بازیکن بازیکنان دیگر را تشویق به اصلاح انتخاب های بعدی خویش سازد.
انواع بازی ها

«بازی با حاصل جمع صفر»
متداول ترین تفکیک که در نظریه بازی ها صورت گرفته است تفکیک میان بازی با حاصل جمع صفر و بازی با حاصل جمع غیر صفر است. بازی با حاصل جمع صفر زمانی است که به دلیل منافع ملی متعارض تامین منافع ملی یکی مستلزم وارد کردن خسارت به منافعع دیگری است و برد یک بازیگر به باخت دیگری پیوند خورده. در یک بازی با حاصل جمع صفر بین بازیکن الف و ب هرمیزان امتیازی که الف به دست آورد ب به همان اندازه امتیاز از دست می دهد. شطرنج از جمله بازیهای با حاصل جمع صفر است.

«بازی های با حاصل جمع غیر صفر»
این بازی از آن جهت که برد یک طرف لزوماً به معنای باخت طرف مقابل نسبت یک بازی صرفاً رقابت آمیز نمی باشد. جمع جبری بردها و باختها ضرورتاً نباید صفر باشد. بازی های با حاصل جمع غیر صفر می توانند فقط شامل 2 بازیکن یا تعدادی بیشتری از بازیکنان باشند. در این بازی عنصر تعارض و همکاری باهم حضور دارند

1- بازی با حاصل جمع متغیر: در این نوع بازی به دلیل منافع ملی همگون تحصیل آن موجب نقض منافع دیگران نمی شود بلکه منافع بازیگران مکمل یکدیگر است.
2- بازی با جمع جبری مضاعف: که در آن میزانی از تعارض و اشتراک منافع ملی مختلط با هم آمیخته است.
3- ، بازی برد - برد : ازمنظر تئوریک در روابط بین الملل این مفهوم را باید مفهومی پسا واقع گرایانه دانست که بیشتر در انگاره های نولیبرالی می گنجد. این تصویر از تعامل بین المللی برخلاف واقع گرایان، به بازی با حاصل جمع مثبت باور دارد و پیروزی یک طرف در نظام بین المللی را شکست حتمی طرف دیگر نمی داند..
باور به منافع نسبی بجای منافع مطلق از دیگر انگاره های نظری بازی برد - برد است. بر این اساس، منافع بین المللی یک بازیگر الزاما در تعارض با منافع بین المللی بازیگران دیگر نیست و آنچه منافع همه را تضمین می کند،مجموعه نهادهای بین المللی است.
نقطه زینی
نقطه ای است که در آن کمینه ارزش های موجود در سطر و بیشینه ارزش های موجود در ستون، در یک ارزش واحد به هم می گرایند یا بر عکس- نقطه ای است که بیشینه ارزش های موجود در سطر و کمینه ارزش های موجود در ستون در آن نقطه بر هم منطبق می شوند. این نقطه همگرایی به ارزش کمترین بیشینه معروف است از جمله اصول اولیه و مسلم نظریه بازی ها این است که در یک بازی با حاصل جمع صفر، استراتژی عقلایی بر اصل کمترین بیشینه استوار است. هر بازیکن باید در پی بیشینه ساختن کمترین امتیازی که میتواند مطمئن از حصول آن باشد یا در پی کمینه کردن بیشترین ضرری که تحمل آن اجتناب ناپذیر است باشد. چنانچه هر دو طرف بدین گونه عمل کنند استراتژی های آن ها ممکن است در یک نقطه زینی با هم تلاقی کند..تفاوت میان یک بازی با حاصل جمع صفر و یک بازی با حاصل جمع غیر صفر به این بستگی ندارد که یک بازی به نحوی مفهوم بندی شده باشد که یک طرف لزوماً از بین رود و طرف دیگر باقی بماند. صفر بودن حاصل جمع صرفاً بودن یا باختن بستگی دارد و نه لزوماً به بقا یا فنای بازیکنان.

در مجموع باید گفت در مقطع کنونی مذاکرات هسته ای در قالب 1 5 اغلب حول محور تحریم ها و غنی سازی تعریف می شود. در واقع مهمترین هدف و برگ برنده دولت یازدهم در عرصه مذاکرات هسته ای را بصورت یک استراتژی می توان در نظر گرفت و آن چیزی نیست جز لغو تحریم ها. به عبارت بهتر، باید گفت که اگر دولتمردان کلمه برد را در این بازی لغو تحریم ها تعریف کرده باشند، آنگاه در صورتی که دولت یازدهم نتواند تحریم های اعمال شده را لغو نماید ، هدفش از ورود به این مذاکرات طولانی و پیچیده ، بطور کامل و جامع محقق نشده. اگرچه ممکن است که در پس این مذاکرات، دولتمردان، اهداف دیگری را تعریف کرده باشند، لکن در خصوص موضوع تحریم ها، تنها و تنها یک استراتژی را باید دنبال کنند و آن چیزی نیست جز استراتژی لغو تحریم ها . مگر آنکه سیاستمداران کشور به گرفتن امتیازات جزئی نظیر تعلیق موقت تحریم ها راضی شده باشند و از نظر آنها برد به معنای دریافت امتیازات جزئی تعریف شده باشد. در این صورت باید منتظر بود و دید که چه امتیازی داده ایم و در ازای آن چه امتیازی کسب کرده ایم.
اما می توان گفت ، با رفتار شناسی عملی غرب و بویژه آمریکا هدف استراتژیک آنان که در ورای موضوع تحریم ها نهفته، پدیدار می شود: ایجاد بحران اقتصادی و تبدیل آن به بحران امنیتی و به تبع آن ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت است که از دیدگاه آنان در نهایت موجب تغییر نظام جمهوری اسلامی و یا حداقل تغییر رفتار آن خواهد شد.ثانیا تحریم ها همواره به عنوان یک چماغ مورد استفاده طرف غربی و بویژه آمریکا بوده است و آنان بر اساس قرائن قصد ندارند که حداقل در کوتاه مدت این اهرم را از دست بدهند. این موضوع زمانی پر رنگتر می شود که برخی از اندیشکده ها همچون اندیشکده بروکینگز و بسیاری از مقامات آمریکایی معتقدند که تحریم های فعلی، دولت ایران را به این نتیجه رسانده است که پای میز مذاکره بنشیند، لذا از دید آنان عقلانی و منطقی نیست که تحریم های موجود بطورکامل لغو شوند.

اما رویکرد محتملی که بنظر می رسد در برهه کنونی از سوی غرب و بویژه آمریکا اتخاذ شود استراتژی حفظ تحریم ها و دادن امتیازات جزئی و یا تعلیق موقت و نه لغو تحریم هاست به دلایل مختلف به نظر می رسد که این گزینه، بهترین انتخاب از میان گزینه های روی میز ایالات متحده است. اولا این گزینه هم سیاست چماغ را تامین می کند و هم سیاست هویج را. ثانیا حفظ تحریم ها، امریکایی ها را از هدف اصلی و غایی شان که همان تغییر نظام جمهوری اسلامی و یا تغییر رفتار ایران در برهه ای تدریجی است، دور نمی کند. در عین حال، ارائه امتیازاتی که تاثیر چندانی بر زندگی و معیشت مردم نداشته باشد، می تواند مبنا و بهانه ای برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران در ازای این امتیازات ناچیز باشد. ثالثا آمریکا می تواند از این طریق ساز و کاری که تعریف کند که عملا چیزی را از دست ندهد.به عنوان نمونه تعلیق موقت تحریم ها را اتخاذ کند که هرر زمانی که مقامات آمریکایی اراده کردند به سرعت تحریمها قابل اعمال باشند و لغو نشوند.به این طریق آمریکا با ارائه امتیاز کوچکی نظیر تعلیق تحریم ها، ایران را در ازای گرفتن امتیازاتی مشخص تحت عنوان اعتمادسازی ، پای میز مذاکره نگه دارد.
به منظور تبیین و شفاف سازی مطالب پیش گفته به بیان مشروح دیدگاههای مقامات آمریکایی و تحلیل آنها از وضعیت کنونی پرونده هسته ای ایران می پردازم.
وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه و رییس تیم امریکایی مذاکره کننده در 1 5، پنج شنبه شب اول آبان 1393/ 23 اکتبر 2014 طی سخنانی در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی واشنگتن آخرین دیدگاه های امریکا درباره مذاکرات هسته ای با ایران را تشریح کرد.
وی در این خصوص گفت:
مقامات ایران بسیار امید دارند جهان به این نتیجه برسد که وضع موجود دست کم درباره این موضوع محوری غنی سازی مورد قبول واقع شود، اما مسلما مورد قبول نمی شود.
شرمن بر اهمیت مذاکرات 1 5 با ایران تاکید کرد و افزود ایران مجهز به تسلیحات هسته ای موجب افزایش عناصر غیرقابل قبول بی ثباتی و خطر در بخشی از جهان خواهد شد که هم اکنون از بی ثباتی و خطر بسیاری رنج می برد. اگر تهران چنین سلاحی داشته باشد، دیگر کشورها در منطقه ممکن است همین هدف را دنبال کنند و موجب رقابت فاجعه بار تسلیحاتی شود و می تواند شکاف فرقه ای را که ریشه اصلی تنش در خاورمیانه است را افزایش دهد و رژیم جهانی منع تکثیر را تضعیف کند و این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همواره به فکر تقویت این رژیم منع تکثیر است. به همین جهت رئیس جمهور آمریکا وعده داده است اطمینان می دهد ایران تسلیحات هسته ای بدست نخواهد آورد. ما ترجیح می دهیم به این هدف از راه دیپلماتیک برسیم

اما اشتباه نکنید حداقل درخواست ما واضح است. ایران نباید تسلیحات هسته ای بدست آورد و بدست نخواهد آورد. ایران پس از ژانویه گذشته که ما اجرای چارچوب گفتگو موسوم به طرح اقدام مشترک را آغاز کردیم،گام های مهمی در مسیر درست برداشته است.
قدم های درست ایران ازدیدگاه شرمن چنین بازگو می شود:
ایران در عوضِ کاهش محدود تحریم ها، متعهد شد در حالی که تحریم ها ادامه دارد، ترکیب مهم فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند و حتی به عقب بازگرداند. به ویژه ایران توسعه ظرفیت غنی سازی خود را متوقف کرده است و ذخایر هگزافلوراید در حد کم غنی شده را ثابت نگه داشته است و تولید غنی سازی اورانیوم در حد 20 درصد را متوقف کرده و موافقت کرده است راکتور آب سنگین اراک را پیشرفته تر نسازد و در را برای دسترسی بی سابقه و روزانه بازرسان به تاسیسات نطنز و فردو باز بگذارد.
به اذعان رییس تیم مذاکره کننده آمریکا و براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای، ایران آنچه را که وعده داده، انجام داده است. نتیجه این شد که برنامه هسته ای به نسبت چند سال گذشته محدودتر و شفاف تر شود. کاهش بیشتر تحریم ها فقط زمانی حاصل می شود که ما بتوانیم به توافق جامع دست پیدا کنم که نگرانی های جامعه بین المللی را برطرف می کند. در صورتی که چنین توافقی به صورت کامل اجرا شود، اطمینان می دهد که برنامه هسته ای ایران منحصرا صلح آمیز است .شرمن دراین قسمت به هماهنگی کامل آمریکا با شرکای غربی و منطقه ای خود اشاره می کند و می افزاید:
همانطور که گفتگوهای ما به جلو می رود، دولت اوباما به صورت منظم با اعضای کنگره و بسیاری از شرکای خارجی ما از جمله اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس رایزنی می کند.
البته سوال اساسی که به ذهن متبادر می شود این نکته کلیدی است که چرا اصلی ترین متحد آمریکا یعنی اسراییل هنوز به پادمان منع تکثیر و گسترش سلاح های هسته ای نپیوسته و به چه دلیل بازرسان آژانس نمی توانند مانند نظنز و فردو مرکز هسته ای دیمونا را مورد بازرسی بی سابقه و روزانه قرار دهند؟
شرمن می افزاید: همانطور که ما به مهلت 24 نوامبر نزدیک می شویم، پادمان ارزشمند از جمله طرح اقدام مشترک همچنان در حال اجرا شدن است. هدف ما اکنون این است که به طرح جامع و پایدار برسیم که به صورت موثر همه مسیرهای بالقوه ایران برای رسیدن به مواد شکاف پذیر برای سلاح هسته ای را مسدود می کند. چنین طرحی ایران را از تولید سوخت اورانیم یا پولوتونیوم برای سلاح بازخواهد داشت.
البته باید پرسید این پادمان برای کدام گروه ارزشمند است ایران یا 1 5 ویژه آمریکا؟
به این قسمت از سخنان وندی شرمن توجه فرمایید:
بازرسی و نظارت همچنین بهترین شیوه برای جلوگیری از فرآوری مخفی این مواد است و هر نوع تلاش تهران برای خروج از الزامات خود را آنقدر آشکار و وقت گیر می سازد که به موفقیت منجر نخواهد شدپوشیده نیست که در بین دولت های 1 5 برخی اختلافات عمده درباره موضوعات برجسته در جهان وجود دارد اما درباره برنامه هسته ای ایران همبستگی شعار ما بوده است. همه ما برای یک هدف کار می کنیم نگرانی درباره اندازه و مقیاس ظرفیت غنی سازی جمهوری اسلامی ایران بود. مقامات ایران بسیار امید دارند جهان به این نتیجه برسد که وضع موجود دست کم درباره این موضوع محوری غنی سازی مورد قبول واقع شود، اما مسلما مورد قبول نمی شود. اگر به این صورت بود ما هرگز نیازی به این گفتگوهای دشوار و پرزحمت نداشتیم.
جهان فقط درصورتی و در زمانی که ایران گام های متقاعد کننده و قابل راستی آزمایی برای نشان دادن کاملا صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود و صلح آمیز باقی ماندن این برنامه بردارد، تصمیم خواهد گرفت تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای را تعلیق و سپس برچیند.
به ادبیات متکبرانه نماینده آمریکا در این مذاکرات مهم توجه کنید
آمریکا خود و 5 کشور حاضر در مذاکرات هسته ای را معادل کل جهان با بیش از 180 کشور می پندارد.ماجرا وقتی تاسف بار تر می شود که تنها کشوری که برای اولین بار علیه شهروندان غیر نظامی یک کشور ژاپن در جنگ جهانی دوم اقدام به بمباران هسته ای نمود و در عرض چند ثاینه چند ده هزار انسان بیگناه را به کام مرگ فرستاد با وقاحت تمام خواستار راست آزمایی ایران برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته اش می شود.
شرمن تاکید می کند: یک توافق هسته ای بدست آید یا نیاید، آمریکا به ابراز نگرانی های همیشگی خود درباره سیاست های ایران که ثبات منطقه ای را تضعیف می کند و منطبق با هنجارها و ارزش های جهانی بخوانید غربی نیست، وی ادامه می دهد. ما همچنان دولت ایران را در همه جنبه های سابقه حقوق بشری خود و اقدامات این کشور که اختلافات فرقه ای را دامن می زند، مسئول می دانیم. سیاست ما در قبال هر کشوری این است که تعامل در یک موضوع منجر به سکوت ما درباره موضوعات دیگر نخواهد شد. وی می افزاید ما از همان آغاز روشن ساختیم که تحریم های مربوط به حقوق بشر و تروریسم موضوعات جداگانه ای است. بنابراین گفتگو فقط درباره تحریم های مربوط به هسته ای است.
اگر کمی در سخنان شرمن به عنوان نماینده آمریکا تامل نماییم بخوبی در می یابیم که حتی اگر موضوع هسته ای طبق خواست آمریکایی ها بطورکامل فیصله یابد باز ایالات متحده برای حفظ رژیم تحریم ها یا اعمال تحریم های جدید و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران چماغ هایی بنام تروریسم و حقوق بشر را بالا نگه می دارد و مطرح می کند.

شرمن می افزاید: با توجه به اتفاقاتی که در دهه های گذشته روی داده است، چگونه بی اعتمادی نمی تواند وجود داشته باشدبا این همه اتفاقاتی که امروز در خاورمیانه اتفاق می افتد، اگر برنامه هسته ای ایران بی حرکت نمی شدو در عوض با سرعت کامل به سمت انبار بیشتر و ظرفیت غنی سازی اورانیوم بیشتر وتولید پولوتونیوم در سطح تسلیحاتی و شفافیت کمتر پیش می رفت، عامل ثبات دهنده وجود نداشت
اکنون دو سوال مطرح می شود:
1- وقتی آمریکا صراحتا می گوید به ایران اعتماد نداریم چرا مقامات ایرانی باید به حسن نیت آمریکا اعتماد کنند؟
2- از سخنان شرمن چنین استنباط می شود که هدف آمریکا از مذاکرات هسته ای کند کردن پیشرفت پرشتاب ایران در زمینه هسته ای و حفظ ثبات منطقه ای به نفع شرکای خاورمیانه ای ایالات متحده یعنی رژیم منحوس صهیونیستی، عربستان و کشورهای هم سو با آن واز سویی دیگر تضعیف شرکای منطقه ای ایران نظیر سوریه و عراق با بهره گیری از راهکارهای مختلف از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش است.
وندی شرمن چنین ادامه می دهد:
این مذاکرات آسان نیست اما منفعت آن فوق العاده و حیاتی است که ما این موضوع را درک کنیم زیرا پذیرفتن و اجرای طرح جامع، دورنمای مردم در هر جایی از جهان را بهبود می بخشد و موجب کاهش نگرانی ها و افزایش امنیت در سراسر خاورمیانه خواهد شد.این توافق متحدان وشرکای ما را در برابر تهدید جدید و خطرناک حفظ خواهد کرد و انگیزه را برای رقابت هسته ای منطقه ای کاهش خواهد داد و رژیم منع تکثیر بین المللی را تقویت خواهد کرد. این توافق موجب می شود شهروندان ما امنیت بیشتری داشته باشندو بار دیگر ظرفیت دیپلماسی مستقیم برای دستیابی به راه حل برد -برد را نشان خواهد دادکه به هیچ راه دیگر دست یافتنی نخواهد بود
به تعریف بازی برد- برد از دیدگاه نماینده آمریکا دقت کنید
1-حفظ امنیت متحدان و شرکای آمریکا در منطقه یعنی رژیم صهونیستی- عربستان و کشورهای همسو با آن
2- افزایش امنیت شهروندان آمریکایی
اکنون این سوال جدی مطرح می شود:
امنیت ایران و شهروندان آن در کدام قسمت این بازی به اصطلاح برد- برد لحاظ شده است؟
آیا منظور نماینده آمریکا و برخی از بازی برد- برد و ادامه تهدید داعش علیه ایران- به شهادت رساندن و ربودن مرزداران غیور ما توسط گروههای افراطی وهابی و تهدیدات پوشالی یک رژیم جعلی علیه جمهوری اسلامی ایران و ده ها اقدام ضد ایرانی دیگراست؟...
شرمن در ادامه می افزاید:
آمریکا و متحدان آن آماده هستند از این فرصت تاریخی برای حل نگرانی های ما درباره برنامه هسته ای ایران استفاده کنند. ما امیدواریم رهبران در تهران با گام های لازم برای اطمینان بخشیدن به جهان مبنی بر این که این برنامه کاملا صلح آمیزاست، موافقت کنند و در نتیجه به انزوای اقتصادی و دیپلماتیک پایان دهند و زندگی مردم خود را بهبود بخشند. اگر این اتفاق روی ندهد، همه، ایران را مسئول خواهند دانست. ما ایران را ترغیب می کنیم تصمیم درستی گیرد، علاوه بر آن ما مصمم هستیم اقدامات لازم را برای حفظ امنیت آمریکا و بهبود صلح وثبات در سراسر جهان برداریم. ما امیدواریم ایران تصمیم درستی بگیرد و ما نیز آماده هستیم این کار را انجام دهیم
باید پرسید:
پس نگرانی های به حق ایران درباره دخالت و بحران آفرینی قدرتهای فرامنطقه ای درمنطقه استراتژیک خاورمیانه که کاملا با امنیت و ثبات ایران در ارتباط است و آن را به چالش می کشد در کدام قسمت متن توافق نامه قرار دارد؟
آیا منظورنماینده آمریکا از صلح و ثبات درمنطقه ایجاد ناامنی و ویرانی در سوریه و عراق و کشته شدن بیش از 130 هزار انسان بدست گروه تروریستی داعش و انتقال بحران به داخل ایران است؟
نماینده آمریکا می گوید: صادقانه بگویم فرانسه،آلمان، انگلیس، چین یا روسیه هیچکدام در این گروه نمی خواهند در این زمینه معامله کنند زیرا به نفع هیچ کس نیست یک کشور دیگر دارای هسته ای به این گروه اضافه شود.
آیا ممانعت 5+1 و بویژه آمریکا از ورود ایران به باشگاه کشورهای هسته ای بازی برد- برد برای ایران محسوب می شود؟...

.
در حد بضاعت تلاش شد تحلیل آخرین وضعیت پرونده هسته ای ایران و دیدگاه وندی شرمن معاون وزیر امورخارجه آمریکا و رییس تیم مذاکره کننده آمریکایی در گروه 1 5 ارائه شود.به منظور جلوگیری از اطاله کلام و به حول و قوه الهی ان شالله بخش دوم این نوشته در آینده نزدیک در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت تا حساس ترین و مهم ترین موضوع کاملا مرتبط و درهم تنیده با منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از زاویه ای دیگر مورد نقد و بررسی قرارگیرد و ابعاد گوناگون آن بخوبی تبین و تحلیل شود.


دولت بهار/ طاهره واعظی

.: Weblog Themes By VatanSkin :.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic