تبلیغات
دعای فرج برترین110 - پیشگویی های امام علی علیه السلام در رابطه با آخر الزمان

پیشگویی های امام علی علیه السلام در رابطه با آخر الزمان

حضرت على (علیه السلام ) در بعضى اوقات از مصائب و گرفتاریهاى آیندگان خبر مى داد و راه درمان ابتلائات آنها را گوشزد مى کردعلى (علیه السلام ) فرمود: زمانى بر مردم خواهد آمد که چند گناه بزرگ و عمل زشت در بین آنها پدید مى آید:

1- کارهاى زشت آشکار مى گردد و معمولى مى شود

1-پرده هاى عفت و شرم پاره مى گردد.

3- زنا کارى و تجاوزهاى ناموسى علنى مى شود

4-مالهاى یتیمان را حلال مى شمارند و مى خورند

5-ربا خوارى شیوع پیدا مى کند.

6-در کیلو و وزنها، کم و کاست مى کنند

7- شراب را به اسم نبید حلال شمرده و مى خورند

8-رشوه را به عنوان هدیه و شیرینى مى گیرند.

 9-به نام امانت دارى خیانت مى نمایند.

10- مردها خود را به شکل زنان و زنان، خویش را به صورت مردها در مى آورند

11-به احکام و دستورات نماز بى اعتنائى مى کنند

 12-حج خانه خدا را براى غیر خدا (براى ریا و یا تجارت) بجا مى آورند.

 سپس ادامه داد: کیفر این زشتى ها این است که خداوند آنها را از فیوضات خود محروم مى کند، تا جائى که ماه (شوال) براى آنها مخفى مى شود. بطورى که گاهى دو شبهه دیده مى شود (که معلوم مى شود روز عید فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند با اینکه روزه آن حرام بوده است) و زمانى شب اول رمضان مخفى مى شود، که دو روز آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان مى خورند و روز عید فطر را به خیال آخر ماه رمضان روزه مى گیرند. در این وقت باید ترسید از اینکه خداوند بطور ناگهانى آنها را کیفر کند (مانند زلزله و طوفان و سیل)

چرا که به دنبال آن کارها، بلاها مردم را فرا مى گیرد، تا جائى که کسانى صبح سالم هستند ولى شب در دل خاک و قبر آرمیده اند و گاهى شب سالمند و بامدادان جزء مردگان هستندوقتى چنین روزگارى پیش آمد، لازم است انسان همیشه وصیت کرده باشد که مبادا بلائى بر او فرود آمده و بدون وصیت بمیرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند چون ممکن است تا آخر وقت زنده نباشد.هر یک از شما آن زمان را درک کرد بدون وضو نخوابد و اگر برایش امکان دارد همیشه با وضو باشد چه ترس آن است که مرگ ناگهانى برسد، لذا خوب است با وضو باشد که روح وى با طهارت خدا را ملاقات نماید.من شما را ترساندم اگر بترسید و آگاه نمودم ، اگر آگاه گردید و شما را پند دادم چنانچه پند گیرید پس در پنهانى و آشکار، از خدا بترسید و نباید کسى از شما بمیرد، مگر اینکه سلمان باشد، زیرا هر کس به جز اسلام آئینى داشته باشد از او پذیرفته نیست و در آخرت زیان کار است.


.: Weblog Themes By VatanSkin :.